Wprowadź wartość
  • Netherlands
    • Dutch
    • English
  • United Kingdom
    • English

Historia - old

1968 r. Usługi wynajmu

TIP rozpoczął swoją działalność w Holandii i Kanadzie jako Transport Pool.

W 1968 roku amerykański Transport Pool otworzył swój pierwszy międzynarodowy oddział w Wielkiej Brytanii oraz biuro w Rotterdamie (Holandia), gdzie powstała koncepcja wynajmu naczepy.

1971 r. Transport Pool notowany na NASDAQ

W 1971 r. spółka holdingowa Transport Pool została notowana na giełdzie NASDAQ.

W tym roku Transport Pool otworzył oddział w Belgii.

1975 r.  Gelco Corporation z Minneapolis przejmuje Transport Pool

Do 1975 r. TIP wszedł na rynek irlandzki i szwedzki.

Kiedy w 1975 r. , w wyniku recesji, akcje firmy spadły do 2 USD za akcję, Gelco Corporation z siedzibą w Minneapolis, firma wynajmująca samochody osobowe i ciężarowe dużym flotom, zaoferowała 5 dolarów za akcję (około 30 milionów dolarów). Po czym została sprzedana, zatrudniając w tym czasie około 500 pracowników. Działanie Transport Pool'a pod nadzorem Gelco niewiele się zmieniło.

1976 r. Transport International Pool

Spółka zmieniła nazwę na Transport International Pool Inc (TIP)

1986 r. TIP sprzedany holdingowi zarządczo-inwestorskiemu

W latach 80-tych TIP zaczął się rozwijać w krajach skandynawskich, dodając Danię i Finlandię do swojego portfela geograficznego. Na początku lat 80-tych TIP dysponował flotą ponad 14. 000 naczep i podwozi kontenerowych w ponad 60 oddziałach w całej Europie.

Przejęcie przez Gelco CTI Container Corporation spowodowało straty finansowe, których ostatecznie nie udało się zrekompensować zyskami TIP. W 1986 r. i 1987 r. Gelco odnotowało straty w wysokości odpowiednio 6,4 mln USD i 4,9 mln USD. W 1986 r. Gelco sprzedało TIP Europe firmie zarządczo-inwestorskiej.

1989 r. TIP notowany na giełdzie w Amsterdamie i Londynie - Euronext

TIP zakończył wykup akcji przez kadrę zarządzającą, który był wspierany przez HAL jako zewnętrznego inwestora. 

1993 r. GE Capital przejmuje TIP

Przed przejęciem TIP posiadał flotę liczącą około 11 000 naczep i działał w następujących krajach UK, Irlandia, Niemcy, Francja, Dania, Finlandia, Szwecja, Holandia i Belgia.

W 1993 roku TIP został utworzony jako samodzielny dział GE Capital. Po czym przekstałcił działalność w firmę leasingowo-wynajmującą. TIP rozpoczął ekspansję i stał się bardziej ustrukturyzowany w swoich procesach. Głównym celem było uzyskanie statusu firmy numer 1 na rynku leasingu i wynajmu naczep. Laurie Weisheit był wówczas prezesem zarządu.

Również w 1993 r. TIP uruchomił remarketing sprzedaży naczep.

1997 r.  CTR przejmuje TIP

Przed i w trakcie tego przejęcia TIP rozpoczął działalność w Norwegii, Włoszech, Hiszpanii i Austrii. Wielka Brytania nadal posiadała największą flotę z dużą ilością furgonów, a Niemcy pozostały drugim co do wielkości rynkiem.

W 1997 roku TIP przejęła grupę Central Rentco (CTR) - firmę zajmującą się wynajmem i leasingiem w całej Europie. Dzięki temu przejęciu TIP powiększył swoją flotę o około 22. 000 dodatkowych naczep.

2003 r. Bob Fast mianowany Dyrektorem Generalnym

Bob dołączył do GE w 1982 roku i zajmował kierownicze stanowiska w wielu działach GE, m. in. w dziale finansowym, dziale sprzedaży oraz w dziale marketingu. W 2003 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego TIP.

Do 2003 r. flota TIP powiększyła się do 67. 000 naczep.

W tym samym roku TIP rozpoczął działalność w krajach Europy Wschodniej, takich jak Polska, Rumunia i Czechy.

2007 r. Usługi serwisowe

W 2007 r. TIP wszedł w segment wykonywania usług serwisowych dla klientów. Wielka Brytania była pierwszym regionem, w którym powstały warsztaty. Większość lokalizacji została ukończona do końca 2007 r. i obejmowała kilka mobilnych jednostek serisowych. Później pomysł ten został przeniesiony na szczebel europejski. Powstała usługa Fleet-Care, która uzupełniła portfel usług i mogła być  kupowana przez klientów oddzielnie.

2007 r. Pomoc drogowa TIP

Ogólnoeuropejska TIP Roadside Service stała się usługą samą w sobie.

2013 r. HNA przejmuje TIP

HNA Group Company Limited (HNA) z Chin, wiodąca na rynku firma inwestycyjna, przejęła TIP Trailer Services Group (TIP). W tym czasie TIP prowadził sieć 48 oddziałów w 16 krajach europejskich oraz posiadał i zarządzał flotą 48. 000 jednostek.

2014 r. Instrumenty refinansowania

TIP skorzystał z korzystnego rynku finansowania, aby zwiększyć płynność finansową przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów i dywersyfikacji finansowania.

W 2014 r. uruchomiono aplikację na smartfony dla operatorów flot naczep, umożliwiającą tworzenie raportów z inspekcji online ze zdjęciami, wyszukiwaniem, udostępnianiem i funkcją porównywania raportów.

2015 r. Kolejne akwizycje

2015 – Grayrentals

TIP wspierała HNA w nabyciu działalności w zakresie leasingu i wynajmu naczep firmy Grayrentals z siedzibą w Hull w Zjednoczonym Królestwie.

2015 - Toscon

Toscon oferuje ogólnokrajowy zasięg napraw i serwisowania  naczep.

W 2015 r. przejęcie Toscon prawie dwukrotnie zwiększyło przychody z usług serwisowych i naprawczych świadczonych przez podmioty trzecie w Holandii.

2016 – THT

W 2016 roku Grupa TIP Trailer Services nabyła Train Trailer Rental Ltd, kanadyjskiego dostawcę usług wynajmu, leasingu i magazynowania naczep.

2016 - THT

W 2016 roku TIP Trailer Services przejął holenderską firmę Twan Heetkamp Trailers (THT), która posiadała flotę około 3. 000 naczep działających w całej Europie.

2018 r. 50-lecie TIP

W 2018 roku TIP Trailer Services obchodzi 50-lecie istnienia.

2018 r. I-Squared Capital przejmuje TIP

I-Squared Capital (ISQ), niezależny globalny zarządca inwestycji infrastrukturalnych, nabył 100 procent udziałów w TIP Trailer Services od HNA Group (International) Company Limited.