Wprowadź wartość
Powrót

Bądź zawsze przygotowany

Kadry kierownicze na całym świecie opracowują plany awaryjne na wypadek zdarzeń kryzysowych, takich jak uderzenie asteroidy w Ziemię czy zakłócenie przebiegu olimpiady w 2020 r. A czy Twoja firma ma gotowy plan działania na wypadek nieoczekiwanych awarii naczep?

Plan awaryjny

„Plan awaryjny jest instrukcją działania opracowaną po to, by ułatwić organizacji skuteczne reagowanie na poważne przyszłe zdarzenia lub sytuacje, które potencjalnie mogą się wydarzyć”  (źródło: whatis.com). W terminologii menadżerskiej takie nieprzewidziane sytuacje są określane egzotycznymi mianami, np. „czarne łabędzie”, „zagrożenia asymetryczne”, a niekiedy również bardziej pospolitymi słowami takimi jak „niespodzianki”.

Asteroidy i olimpijczycy

Przykłady niedawno opracowanych planów awaryjnych:

  • NASA, we współpracy z Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego oraz międzynarodowymi partnerami, w tym Europejską Agencją Kosmiczną i Międzynarodową Siecią Ostrzegania przed Asteroidami, opracowała scenariusz na wypadek wykrycia asteroidy zmierzającej ku Ziemi. Według przewidywań naukowców istnieje 1-procentowe prawdopodobieństwo, że w 2027 r. w Ziemię uderzy asteroida, kometa lub niezidentyfikowany obiekt (źródło: Techcrunch).
  • Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio przygotowują plan awaryjny na wypadek aktów terroryzmu, cyberataków, trzęsień ziemi i fal upałów podczas olimpiady. W ramach środków ostrożności przewidziano system rozpoznawania twarzy wolontariuszy oraz instalację rozpylającą wodę na trasie maratonu, jako że igrzyska odbędą się w sezonie letnich upałów w Japonii (źródło: Japan Times).
  • Brexit zaprząta myśli wielu przedstawicieli branży transportu i logistyki. Na przykład pod koniec marca 2019 r. port morski Rotterdam ogłosił plan awaryjny na wypadek „No Deal Brexit”, czyli tzw. twardego brexitu – wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez zawarcia żadnych porozumień. Plan obejmuje utworzenie pięciu obszarów parkingowych dla maksymalnie 700 pojazdów ciężarowych przy terminalach promowych i żeglugi krótkodystansowej w Rotterdamie, by przygotować port na przewidywane spowolnienie i utrudnienie procedury celnej (źródło: Fwd News).

Metoda „metagotowości”

Nieprzewidziane zdarzenia często mają niespodziewane konsekwencje. Firma doradcza PwC zaleca organizacjom stosowanie techniki „metagotowości”, czyli wykształcenia własnej „wrodzonej zdolności do radzenia sobie z każdym możliwym kryzysem”. Osiągnięcie takiego stanu jest możliwe dzięki rozwinięciu umiejętności oceniania, kiedy nieoczekiwane zdarzenie jest nieuniknione, by w ten sposób móc szybciej reagować i podejmować natychmiastowe działania. W tym celu konieczne jest zapewnienie organizacyjnej elastyczności i przeprowadzanie szeregu prób (źródło: Strategy & Business).

Plany awaryjne dla flot naczep

Możemy przyjąć, że prawdopodobieństwo nieoczekiwanej awarii naczepy będzie większe niż ryzyko uderzenia asteroidy w Ziemię (1 na 100 w 2027 r.). Nieoczekiwane awarie zagrażają bezpieczeństwu kierowcy oraz naczepy, a związane z nimi przestoje szkodzą dochodom floty oraz reputacji firmy wśród partnerów. Jeśli Twoja firma jeszcze tego nie zrobiła, rozważ wprowadzenie planu awaryjnego dla swojej floty.

Jak sugeruje PwC, przeprowadzanie zbyt wielu analiz ryzyka jest niczym porywanie się z motyką na słońce. W ramach dążenia do „metagotowości” proces planowania awaryjnego dla flot naczep nie powinien być nadmiernie rozbudowany, a zamiast tego powinien skupiać się na dwóch podstawowych elementach. Pierwszym jest wdrożenie procedury na wypadek nieoczekiwanej awarii naczepy, by zagwarantować możliwie najszybsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie problemu. Drugim elementem jest wprowadzenie programu konserwacji zapobiegawczej naczep. 

Procedura na wypadek awarii naczepy

Procedura awaryjna powinna działać automatycznie i obejmować listę osób, z którymi kierowca powinien się skontaktować w celu uzyskania natychmiastowej pomocy – zarówno w obrębie organizacji, jak i wśród firm świadczących usługi pomocy drogowej. Należy również wprowadzić protokół określający osoby, które będą podejmowały kluczowe decyzje w zależności od rodzaju awarii, a także potrzebne zasoby (zwykły zestaw narzędzi w przypadku prostych napraw przeprowadzanych przez kierowcę, pomoc drogowa, miejscowy warsztat, naczepa zastępcza itp.) oraz miejsce, czas i szybkość ich zastosowania. Konieczne będzie także ostrzeżenie klientów o wszelkich opóźnieniach.

Część procedury powinna być poświęcona kwestii bezpośredniego bezpieczeństwa kierowcy w sytuacji unieruchomienia naczepy. Działania w tym zakresie powinny uwzględniać bezpieczne usunięcie naczepy z drogi oraz włączenie świateł awaryjnych i rozstawienie trójkątów ostrzegawczych. Kierowca powinien spróbować samodzielnie ocenić problem i mieć dostęp do odpowiednich narzędzi oraz części zamiennych umożliwiających przeprowadzenie podstawowych napraw.

W przypadku ładunków specjalnych, np. zwierząt, towaru chłodzonego i niebezpiecznych substancji chemicznych, należy wprowadzić odpowiedni proces (źródło: drivingtests.co.nz).

Konserwacja zapobiegawcza floty

Jednym ze sposobów zminimalizowania nieoczekiwanych awarii naczep i samochodów ciężarowych jest przeprowadzanie przez kierowcę kontroli przed podróżą, obejmującej kluczowe elementy mechaniczne pojazdu: hamulce, opony, lusterka, światła itp. Kierowca powinien też upewnić się, że ładunek jest zabezpieczony i prawidłowo rozłożony. Kierownicy flot i kierowcy powinni również korzystać z informacji otrzymywanych z systemu telematycznego oraz systemów monitorujących ciśnienie w oponach.

Inną dobrą metodą jest zlecenie konserwacji zapobiegawczej floty zewnętrznej firmie takiej jak TIP. Konserwacja zapobiegawcza chroni naczepy przed awarią, maksymalizując ich dostępność na potrzeby dostarczania towaru do klientów. W większości przypadków problemy z naczepami wynikają z niewłaściwej konserwacji, a ich wyeliminowanie jeszcze przed rozpoczęciem podróży jest bardziej ekonomiczną opcją niż reagowanie na niespodziewane awarie w trasie. 

Nasza firma może przygotować program konserwacji zapobiegawczej dostosowany do potrzeb Twojej floty. Program ten może uwzględniać:

  • Regularne sprawdzanie sprzętu oraz kontrole hamulców, osi i nadwozi naczep, zgodnie z zaleceniami producentów, spodziewanym rocznym przebiegiem, danymi wykorzystania pojazdu oraz danymi przekazanymi w ramach analizy predykcyjnej przez czujniki połączone z systemem telematycznym.
  • Obowiązkowe przeglądy techniczne.
  • Zarządzanie konserwacją i naprawami.
  • Konserwację opon.
  • Serwisowanie silnika agregatu chłodniczego.
  • Serwisowanie wind.

Dodatkową korzyścią jest członkostwo w ogólnoeuropejskim programie pomocy drogowej TIP, który jest dostępny całodobowo, siedem dni w tygodniu i przez cały rok.

W ramach usług krótko- i długoterminowego wynajmu firma TIP zapewnia elastyczny dostęp do nowych modeli naczep, które są statystycznie mniej podatne na awarie w porównaniu ze starszymi, intensywnie eksploatowanymi modelami. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób TIP może pomóc Twojej firmie w zminimalizowaniu niespodziewanych awarii oraz zmaksymalizowaniu wykorzystania naczep, skontaktuj się z nami.

Zdjęcie autorstwa Marcusa Bellamy'ego z zasobów serwisu Unsplash

2019/07/22

Udostępnij ten artykuł

Aktualności TIP

Otrzymuj ważne aktualności od TIP!

Po prostu wypełnij poniższe pole, aby w przyszłości otrzymywać ważne aktualizacje i informacje od TIP

Przesyłając ten formularz, wyra¿am zgodę na przetwarzanie przez TIP moich danych zgodnie z oświadczeniem TIP o ochronie prywatności

Powiązane wiadomości

"Nowe Volvo FH 500 I-Save już jest!"

WARTO ZAINWESTOWAĆ W PRZYSZŁOŚĆ - Od teraz powiększamy naszą flotę w Niemczech o ciągnik VOLVO FH...

2022/03/25

"TIP utrzyma Twoją flotę w ruchu - rozbudowa sieci warsztatów w ..."

Dzięki łącznie pięciu warsztatom oferujemy branży transportowej i logistycznej jeszcze lepszą obsł...

2021/08/16

"Vice President TIP and PEMA"

We are now marking another milestone in the integration of both businesses. Oliver Bange appointed Vice P...

2020/09/14