Wprowadź wartość
Powrót

Jak dołączyć do zamkniętej pętli w łańcuchu dostaw?

W najnowszym raporcie dotyczącym najważniejszych trendów w logistyce w roku 2019, analitycy firmy Cerasis zidentyfikowali rozwijający się trend, który dotyczy „zamkniętej pętli w łańcuchu dostaw” (ang. Closed Loop Supply Chain). Koncepcja ta została określona całkiem niedawno. Aby rozwijać się w tym nowym środowisku, firmy transportowe i  logistyczne będą musiały ponownie przyjrzeć się swoim modelom biznesowym i strategiom, udoskonalić swoją strategię cyfrową, aby poszerzyć swoje możliwości w zakresie zarządzania ryzykiem i zbudować większą odporność łańcucha dostaw. 

Co to jest zamknięta pętla w łańcuchu dostaw?

Współczesne łańcuchy dostaw mają charakter liniowy, rozpoczynając się w momencie wydobycia surowców, produkcji, sprzedaży i dystrybucji produktów, a kończąc na ich utylizacji po zakończeniu cyklu życia produktu jako odpadu. Zamknięty łańcuch dostaw domyka pętlę i ponownie przetwarza odpady na surowce w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i recyklingu. Zamknięty łańcuch dostaw stanowi krytyczną część „gospodarki obiegu zamkniętego”.

Gospodarka obiegu zamkniętego

„Gospodarka obiegu zamkniętego” lub „gospodarka cyrkularna” to „system gospodarczy, którego celem jest minimalizacja ilości odpadów i maksymallizacja wykorzystania zasobów” (źródło: Consultancy.eu). Zainteresowanie rozwojem gospodarki obiegu zamkniętego ma wiele przyczyn. Głównym czynnikiem jest potrzeba ograniczenia wpływu na środowisko naszych kapitalistycznych gospodarek zorientowanych na wzrost gospodarczy. To z kolei wiąże się z obniżeniem ilości odpadów oraz poprawą stanu środowiska naturalnego i zrównoważonym rozwojem.

Inne bodźce stymulujące gospodarkę obiegu zamkniętego to obawy wyrażane przez członków pokolenia „millenialsów” oraz pokolenia Z, które odnoszą się do zmian klimatycznych, a także fakt, że członkowie tych grup społecznych w mniejszym stopniu od poprzednich pokoleń wierzą w zalety konsumpcjonizmu i korzyści płynące z nabywania produktów (w porównaniu do ich wynajmu).  Takie przekonania wpłynęły na wzrost zainteresowania ofertami opierającymi się na założeniu „Produkt jako usługa”, taką jak Uber, wypożyczalnia odzieży „Rent the Runway” z siedzibą w USA oraz, w kontekście przemysłowym, zewnętrzna usługa wynajmu silników lotniczych firmy GE „time on wing” (źródło: GE Digital).

Fundacja Ellen Macarthur Foundation, lider opinii na temat gospodarki obiegu zamkniętego twierdzi, że „wychodząc poza obecny model odbioru odpadów, gospodarka obiegu zamkniętego ma na celu przedefiniowanie wzrostu, skupiając się na pozytywnych korzyściach dla całego społeczeństwa. Pociąga to za sobą stopniowe oddzielenie działalności gospodarczej od zużycia ograniczonych zasobów i wyprowadzenie odpadów poza system.”

Korzystny obieg zamknięty

Gospodarka obiegu zamkniętego, która ratuje planetę, może również generować nowe możliwości, korzyści społeczne i znaczny wzrost gospodarczy. Przykład:

  • Do 2030 r. gospodarka obiegu zamkniętego wprowadzi 4,5 bln USD do gospodarki światowej i stworzy setki tysięcy nowych miejsc pracy (źródło: GE Digital).
  • Eksperci z firmy konsultacyjnej Oliver Wyman wierzą, że przekształcenie holenderskiej gospodarki w gospodarkę opartą na zamkniętym modelu ekonomicznym przyniesie znaczące korzyści wykraczające poza zrównoważoną konsumpcję w kraju. Zmiana ta zmniejszy liczbę towarów pierwszej potrzeby i stworzy szerszy rynek towarów pierwszej i drugiej potrzeby, który zostałby zrównoważony poprzez zwiększenie wydatków w innych częściach gospodarki na różne rodzaje towarów i usług. Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego spowoduje wzrost gospodarki holenderskiej o 5,7-31 mld euro, a jednocześnie stworzy od 14 000 do 83 000 nowych miejsc pracy (źródło: eu).
  • Schneider Electric, firma wyspecjalizowana w dziedzinie zarządzania energią i automatyzacji, wykorzystuje komponenty pochodzące z recyklingu do tworzenia produktów, które ponownie nadają się do recyklingu. Firma ta dalej wydłuża okres życia produktu poprzez leasing oraz ofertę opartą o rozwiązania „płać w miarę użytkowania” i odbiór produktów (w celu dalszego recyklingu) w ramach łańcucha dostaw. 12% przychodów firmy Schneider Electric pochodzi z działalności obiegu zamkniętego. Działania te pozwolą zaoszczędzić 100 000 ton zasobów pierwotnych w latach 2018-2020 (źródło: WEForum).
  • Close the Loop, australijska firma przywraca wartość zużytym wkładom do drukarek i miękkim tworzywom sztucznym. Łączy te materiały z asfaltem i szkłem pochodzącym z recyklingu, aby przekształcić je w nawierzchnie drogowe o trwałości do 65% większej niż w przypadku tradycyjnego asfaltu (źródło: WEForum).

Zwycięzcy w dziedzinie logistyki

Mark McArthur, Dyrektor Zarządzający Grupy Alpega z Ameryki Północnej – „jedyny dostawca oprogramowania i usług zarządzania transportem na żądanie” – podkreśla, że gospodarka obiegu zamkniętego dąży do zmniejszenia wpływu łańcucha dostaw na środowisko. Ponieważ klienci coraz częściej wolą kupować towary produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwyciężają te przedsiębiorstwa, w tym firmy transportowe i logistyczne, które łączą społeczną odpowiedzialność biznesu z fachową wiedzą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw  (źródło: SCMR).

W ramach „domykania pętli” w zamkniętym łańcuchu dostaw firmy transportowe będą musiały na przykład stosować opakowania transportowe zwrotne lub wielokrotnego użytku. Rola technologii cyfrowych, takich jak AI, analiza prognostyczna i łańcuch blokowy w zamkniętym łańcuchu dostaw, zyska na znaczeniu, ponieważ  firmy transportowe, firmy logistyczne, spedytorzy i klienci będą współpracować w celu zwiększenia przejrzystości swoich danych, chętniej dzielić się nimi z innymi uczestnikami łańcucha dostaw i śledzić ruchy swoich towarów w sposób cyfrowy. Poprawi to odporność łańcucha dostaw, zwiększy możliwości uzyskania przychodów i zmniejszy ryzyko dla jego uczestników.

Przykład wykorzystania obiegu zamkniętego (Panalpina)

Firma logistyczna Panalpina w ciekawy sposób skorzystała z zalet obiegu zamkniętego, zarządzając nie tylko łańcuchami dostaw, ale również cyklami życia produktów. Panalpina zarządza kompleksowym cyklem życia produktu dla firmy z branży mediów społecznościowych poprzez wyszukiwanie i zakup podstawowych materiałów, takich jak serwery, przełączniki, urządzenia USB od dostawców, które następnie przetwarza, montuje, konfiguruje i testuje oraz wysyła do klientów firmy z branży mediów społecznościowych na całym świecie. Zarządza również konserwacją, naprawami i zwrotami tego klienta (źródło: The Loadstar).

Inicjatywy Unii Europejskiej

Unia Europejska sfinansowała projekt NexTrust, który skupia 31 organizacji partnerskich w celu stymulowania współpracy w branży logistycznej w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju logistyki europejskiej.

Wynajem naczep TIP 

Podstawową działalnością firmy TIP Trailer Services jest dostarczanie naczep na zasadzie wynajmu lub leasingu, co może pomóc flotom naszych klientów w uzyskaniu większej elastyczności w zakresie korzystania z nowych możliwości w ramach zamkniętego łańcucha dostaw. Flota TIP składa się z około 70 000 jednostek. Oferujemy krótkoterminowy wynajem naczep, od 1 dnia do 12 miesięcy. Obejmują one usługi konserwacji prowadzonej przez nasze warsztaty oraz pomoc drogową w wielu krajach w ramach naszej ogólnoeuropejskiej sieci. Klienci mogą wynajmować naczepy, korzystając z elastycznych opcji finansowania, takich jak wynajem długoterminowy czy umowa sprzedaży i wtórnego wynajmu. Klienci mogą również wynająć za naszym pośrednictwem lekkie pojazdy użytkowe z napędem elektrycznym (eLCV) oraz niektóre samochody ciężarowe. 

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu, w jaki firma TIP może zapewnić Państwu większą elastyczność w drodze wynajmu naczep, a tym samym wzmocnić Państwa pozycję konkurencyjną poprzez umożliwienie udziału w zamkniętym łańcuchu dostaw.

2019/08/14

Udostępnij ten artykuł

Aktualności TIP

Otrzymuj ważne aktualności od TIP!

Po prostu wypełnij poniższe pole, aby w przyszłości otrzymywać ważne aktualizacje i informacje od TIP

Przesyłając ten formularz, wyra¿am zgodę na przetwarzanie przez TIP moich danych zgodnie z oświadczeniem TIP o ochronie prywatności

Powiązane wiadomości

"Nowe Volvo FH 500 I-Save już jest!"

WARTO ZAINWESTOWAĆ W PRZYSZŁOŚĆ - Od teraz powiększamy naszą flotę w Niemczech o ciągnik VOLVO FH...

2022/03/25

"TIP utrzyma Twoją flotę w ruchu - rozbudowa sieci warsztatów w ..."

Dzięki łącznie pięciu warsztatom oferujemy branży transportowej i logistycznej jeszcze lepszą obsł...

2021/08/16

"Vice President TIP and PEMA"

We are now marking another milestone in the integration of both businesses. Oliver Bange appointed Vice P...

2020/09/14