Dyrekcja Generalna TIP

Szerokie międzynarodowe doświadczenie w branży

Sukces naszego biznesu zawdzięczamy ludziom.

Plan czterdziestoletni jest pojęciem nierealnym. Aby stworzyć przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmem i konserwacją naczep ciężarowych na skalę europejską, należy dysponować zespołem wyspecjalizowanych i odpowiedzialnych pracowników. Ci, którzy ponad 40 lat temu rozpoczęli wraz z nami pracę, nie mogliby wyobrazić sobie, ile dotychczas osiągnęliśmy. Nasza branża przeżywa ciągłe zmiany, którym podlegamy również my sami, ale czasami, dzięki naszym pracownikom i kierownictwu, to my przekształcamy tę branżę.

Aby móc zapewnić Państwu obsługę na światowym poziomie, stworzyliśmy regionalną strukturę zarządzania. To pozwala nam szybko reagować na potrzeby naszych Klientów i zapewniać jednocześnie najwyższy standard obsługi.

Dyrekcja Generalna (DG) jest odpowiedzialna za bieżące zarządzanie naszą firmą, za wdrażanie strategii i polityki, osiąganie powziętych celów oraz wszelkie rezultaty działań.

Określa wartości, które definiują sposób zarządzania spółką przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami. Odpowiada za prawidłowe działanie naszego środowiska sprawozdawczości i kontroli finansowej.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z członkami naszej Dyrekcji Generalnej.

Kontakt