Odpowiedzialność korporacyjna

Nasze najwyższe standardy środowiskowe i społeczne

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Uważamy, iż odniesienie sukcesu ekonomicznego w warunkach międzynarodowej konkurencji jest przekonującą wartością dla naszych akcjonariuszy, klientów, a także całego społeczeństwa. W celu wspierania zrównoważonego rozwoju stosujemy w naszej działalności najwyższe standardy środowiskowe i społeczne.

Jesteśmy w pełni świadomi faktu, iż wobec naszych akcjonariuszy mamy obowiązek pozostawania wiarygodnym partnerem o najwyższym poziomie rzetelności i etyki. W imię wspólnych interesów współpracujemy z innymi i uczymy się od nich, preferując podejście otwartego dialogu.

Naszą korporacyjną odpowiedzialność skupiamy na 3 głównych obszarach:

 • koncentrujemy się na branży za pośrednictwem Europejskiej Rady Transportu,
 • na społecznościach, z którymi współpracujemy w naszym programie Ochotników TIP
 • oraz globalnie poprzez realizację programów naszych akcjonariuszy oraz HNA.

ETB: Ogólnoeuropejskie centrum wiedzy

Jesteśmy założycielami i głównym uczestnikiem Europejskiej Rady Transportu (ETB), grupy czołowych europejskich dostawców usług transportu i logistyki, którzy łącznie stanowią znaczną część sektora dysponującego liczbą prawie 300 000 naczep we zróżnicowanej flocie. Celem ETB jest wymiana poglądów i rozwiązań typowych problemów wykraczających poza granice krajów oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb. Misja ETB ma na celu w szczególności:

 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • zmniejszenie przeciążenia transportu drogowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach,
 • poprawę efektywności i wydajności w sektorze transportu.

Wspólnie z naszymi kolegami z ETB staramy się jednoczyć:

 • członków naszej rady, aby mogli pracować o wiele efektywniej,
 • zgodnie z priorytetami UE,
 • dotyczącymi wyzwań środowiskowych i społecznych,
 • inicjatywy publiczne i prywatne,
 • popyt na dostawy: zmniejszenie przeciążenia i emisji,
 • europejski rynek wobec globalnego popytu,
 • wszystkie tryby realizacji transportu.

Odwiedź stronę ETB: www.europeantransportboard.com

Program wolontariuszy TIP

Aktywnie angażujemy się w projekty wolontariatu za pośrednictwem naszego Programu Wolontariuszy TIP, pomagając potrzebującym w naszych lokalnych społecznościach. Do najważniejszych wydarzeń w 2015 roku należały:

 • udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej Harbour Run w Rotterdamie,
 • zorganizowanie charytatywnej przejażdżki rowerowej z Manchesteru do Galway wraz z zebraniem od niektórych naszych klientów sumy 50 000 euro na rzecz Brytyjskiej Narodowej Organizacji Charytatywnej wspierającej badania nad rakiem, fundacji Donna Louise Trust dla nieuleczalnie chorych dzieci i medycznego transportu samolotowego,
 • praca wolontariuszy w lokalnym domu opieki w Amsterdamie,
 • prace malarskie i naprawy w lokalnym ogrodzie zoologicznym dla udomowionych zwierząt w Amsterdamie.
Kontakt