Eksperckie rozwiązania wynajmu

Jesteśmy po to by rozwijać Twój biznes

Analiza floty

Dysponując ponad 45-letnim doświadczeniem w branży naczep, możemy Państwu pomóc w usprawnieniu własnej działalności i w zachowaniu czołowej pozycji na rynku. Nasza analiza opiera się na wieloletnim praktycznym doświadczeniu, obszernej bazie danych dotyczących wskaźników sektorowych i sprawdzonej metodologii. Z zespołem ekspertów z branży, ściśle współpracujących z wewnętrznymi zespołami klienta, jesteśmy w stanie osiągnąć pożądane rezultaty w uzgodnionym terminie.

Kiedy możesz być zainteresowany analizą floty?

Powody związane z kosztami:

 • Wysokie koszty operacyjne
 • Istotnie zmieniające się poziomy wykorzystania
 • Rosnące koszty związane z uszkodzeniem pojazdów
 • Nieznane koszty całkowite
 • Nieefektywnie własne warsztaty
 • Starzenie się floty
 • Ogólnie wysokie koszty

Przyczyny związane z usługami:

 • Długie przestoje
 • Zbyt wielu dostawców
 • Brak lojalności niektórych poddostawców
 • Zdecentralizowana flota
 • Zbyt wiele niezależnych firm

Twoje korzyści:

 • Zmniejszenie kosztów o 15% od analizy
 • Właściwe planowanie umożliwiające doskonalenie procesów
 • Zalecenia dotyczące przyszłych strategii
 • Wsparcie w procesach realizacji i kontrolowania floty
Kontakt