Wprowadź wartość

Nadwozie wymienne chłodnicze

Nadwozie wymienne chłodnicze, ze sztywną zabudową i izolowanymi ścianami. Wyposażone w agregat chłodniczy, do transportu towarów w kontrolowanej temperaturze.

Wymiary:

  • 7.45m

Podstawowy sprzęt:

  • Kodyfikacja kolejowa
  • Podwójne drzwi
  • Przedłużana tylna drabina dostępowa

Opcjonalny sprzęt:

  • 4 dodatkowe okucia narożne w konfiguracji 20 ft
  • Dostarczane z certyfikatem ATP zawierającym naklejkę foliową i tabliczkę znamionową ATP
See trailer fullscreen