Wprowadź wartość
Powrót

Responsabile Revisioni Officina Meccanica

Pełny etat

IT Fagnano Olona (Varese) Workshop

Czy zostaniesz naszym nowym kolegą w TIP?

Szukasz ambitnego miejsca pracy, w którym możesz pracować z profesjonalnymi i energicznymi kolegami? Którzy są pasjonatami tego, co robią i którzy są zaangażowani w dostarczanie doskonałych rezulatów każdego dnia? Wszystko to w środowisku pracy, w którym bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w miejscu pracy są naszą podstawową troską, gdzie wspieramy ducha zespołowego, a uczciwość jest podstawą naszego biznesu. Prowadząc działalność w całej Europie i Kanadzie, zapewniamy wiele możliwości rozwoju zawodowego!

Opis stanowiska pracy

La TIP Trailer Services Italy S.p.A. è alla ricerca di un responsabile tecnico per le revisioni dei veicoli di massa complessiva fino a 35 q.li per la Sua officina di Fagnano Olona.

E’ indispensabile che Il candidato possieda:

  • L’abilitazione per effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli ex art.80 D.Lgs 285/92 e s.m.i.;

  • Buone capacità di operare come meccanico/gommista in maniera autonoma almeno per quanto riguarda le principali operazioni di manutenzione periodica dei veicoli delle principali marche;

  • Ottime conoscenza e pratica nell’utilizzo degli strumenti di misurazione e controllo in uso presso i Centri Revisione;

  • Carattere collaborativo e capacità di inserirsi in un team di lavoro;

Preferibile se con precedenti esperienze di lavoro presso officine multimarca

TIP jest pracodawcą oferującym równe szanse i ceniącym sobie różnorodność wśród pracowników, zachęcając do składania aplikacji wszystkie wykwalifikowane osoby.

Zatrudnienie jest uzależnione od pozytywnego zweryfikowania referencji/historii zatrudnienia.

Aplikacja

Kliknij „Aplikuj”, aby przesłać swoje dane osobowe i CV.

Aplikuj