Wprowadź wartość

Wynajem długoterminowy naczep

Nie angażuj swojego kapitału w rozbudowę floty, wynajmij od nas na kilka lat.

Zgodnie z Państwa wymaganiami jesteśmy w stanie dostarczyć pojazdy użytkowe w wybranej specyfikacji, które zaspokoją Państwa potrzeby, również w barwach Państwa floty. Wynajem długoterminowy jest szczególnie efektywny w przypadku aktywów o wysokiej wartości, takich jak samochody ciężarowe i naczepy lub sprzęt specjalistyczny. Stawki czynszu najmu oparte są na wartości aktywów we wskazanym okresie eksploatacji. W rezultacie można powiązać stawki czynszu bezpośrednio z przychodem generowanym przez dane aktywa.

Dzięki naszemu rozwiązaniu w zakresie wynajmu długoterminowego korzystają Państwo z konkurencyjnych miesięcznych kosztów operacyjnych. A nasze możliwości oraz posiadana wiedza na temat wartości rezydualnej powodują, że płacisz niskie miesięczne opłaty bez ryzyka wahań wartości końcowej. Dla celów podatkowych jesteś uważany za najemcę, co oznacza, że możesz odliczyć odsetki. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy można zakupić pojazd w TIP lub go zwrócić.

Zalety wynajmu długoterminowego:

 • Brak zaangażowania dużych środków w inwestycje
 • TIP jest zarówno prawnym, jak i ekonomicznym właścicielem aktywów, więc nie widnieją one w bilansie Klienta
 • Brak ryzyka zmian wartości rezydualnej
 • Dostępny kapitał obrotowy, linie kredytowe i płynność pozostają bez zmian
 • Pod koniec okresu wynajmu pojazd można zakupić lub zwrócić 
 • Brak zaangażowania dużych środków w inwestycje
 • TIP jest zarówno prawnym jak i ekonomicznym właścicielem aktywów więc nie widnieją one w bilansie Klienta
 • Brak ryzyka wahań wartości rezydualnej
 • Dostępny kapitał obrotowy
 • Linie kredytowe i płynność pozostają bez zmian
 • Pod koniec okresu wynajmu pojazd można zakupić lub zwrócić